PAP/Rynek Zdrowia | 19-02-2013 21:15

Sejm: będą DPS-y dla osób z problemem alkoholowym?

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny poparła we wtorek (19 lutego) projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która ma usprawnić udzielanie pomocy osobom potrzebującym. Nowela wprowadza m.in. nowy typ domu pomocy społecznej - dla osób z problemem alkoholowym.

Celem ustawy jest doprecyzowanie i uaktualnienie rozwiązań funkcjonujących w ustawie o pomocy społecznej, dostosowanie jej do wymogów innych ustaw, które weszły w życie w ostatnim czasie oraz wprowadzenie nowych przepisów usprawniających udzielanie pomocy. Projekt został przygotowany przez posłów z komisji.

O utworzenie nowego typu placówek wnosili dyrektorzy domów pomocy społecznej. Osoby z problemem alkoholowym miałyby być kierowane tam na czas określony - 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu do 18 miesięcy.

Zmiany mają także umożliwić wojewodzie zwiększenie kwoty dotacji dla powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Domy te z uwagi na niskie dochody własne z tytułu odpłatności za pobyt mają bardzo trudną sytuację finansową i uzyskanie większego wsparcia z budżetu poprawiłoby ich sytuację.

Ustawą zajmie się Sejm na posiedzeniu plenarnym.