PAP/Rynek Zdrowia | 06-02-2013 20:10

RPO: komisja sejmowa powinna zająć się problemem izb wytrzeźwień

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz poprosiła w środę (6 lutego) sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rozważenie ewentualnych zmian w prawie, dzięki którym uporządkowane zostałyby kwestie izb wytrzeźwień i opieki nad osobami nietrzeźwymi.

Według RPO z obecnego uregulowania tych zagadnień nikt nie jest zadowolony. - Jest odpowiedzialnością ustawodawcy doprowadzenie do takiej regulacji, w której podstawowe prawa człowieka, także nietrzeźwego, byłyby zachowane - zaznaczyła prof. Lipowicz, która uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej komisji. 

- Izby wytrzeźwień są starą instytucją, nieprzystającą do nowych warunków ustrojowych. Ich likwidacja jednak, bez wskazania alternatywy, wpędzi w nieszczęście szpitale i policję - mówiła. Dodała, że funkcjonariusze policji nie mają przygotowania lekarskiego i możliwości odpowiedniego zajęcia się osobami pod wpływem alkoholu; do przyjmowania takich osób nie są również przygotowane szpitalne izby przyjęć. 

W ocenie prof. Lipowicz potrzebne są "wyspecjalizowane jednostki nowego typu" - centra terapii uzależnień łączące w sobie funkcje izby wytrzeźwień, ośrodka terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinom. - Mógłby być to także wyspecjalizowany oddział podległy służbie zdrowia jako specjalistyczna jednostka zdrowotna - zaznaczyła. 

Jako przykład dobrego rozwiązania prof. Lipowicz wskazała funkcjonujące w czasie Euro 2012 w Polsce punkty udzielania pomocy nietrzeźwym w strefach kibica. - Wymagałoby to nowelizacji przepisów o organizacji imprez masowych. Częścią takiej imprezy jest pewna liczba osób wprowadzających się w stan nietrzeźwości. Dlaczego podatnik ma ponosić wszystkie koszty, skoro klub sportowy mógłby być zobowiązany do zapewnienia takiej pomocy - zaznaczyła. 

- Deklaruję, że poważnie zajmiemy się postulatami RPO, komisja jest otwarta na wszelkie propozycje legislacyjne - zapewnił przewodniczący komisji Ryszard Kalisz (SLD). 

W połowie stycznia prezydent Bronisław Komorowski zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ta regulowała zasady ustalania wysokości opłat za pobyt w izbach oraz przewidywała otwarty katalog środków przymusu bezpośredniego mogących być zastosowanych wobec przebywających w tych placówkach. Ta ostatnia kwestia stała się jednym z powodów skierowania ustawy do TK.