NFZ/Rynek Zdrowia | 15-11-2019 12:02

Projekt zarządzenia: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Duża liczba zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką spowodowała konieczność opracowania nowego zarządzenia.

W porównaniu do zarządzenia Nr 13/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r., które poprzedziło niniejsze zarządzenie, w danym zarządzeniu uwzględniono wszystkie zmiany, które zostały dokonane zarządzeniami zmieniającymi, poprawiono zarządzenie pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym.

Modyfikacji podlegał załącznik nr 3a, w którym dodano procedury kwalifikujące do grupy ROO03 a także zmodyfikowano wagę punktową dla grupy ROO03 w załączniku nr 1r dostosowując do wagi punktowej grupy ROO01.

Dodano charakterystykę grupy ROO03 w załączniku nr 5 oraz dostosowano listę chorób współistniejących wykorzystywaną do kwalifikacji świadczeniobiorców na rehabilitację stacjonarną wskazując pozycje do wykreślenia (czerwona przekreślona czcionka).

W § 7 usunięto ust. 7, którego brzmienie zostało zmienione i przeniesione do § 12 poprzez dodanie ust. 15.

Załącznik nr 2 do zarządzenia oraz jej załączniki zostały dostosowane do zmienionych przepisów dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. Ponadto załącznik nr 2 do umowy został podzielony na załącznik nr 2a i 2b do umowy „Harmonogramy-zasoby”, który wprowadzona dwa różne wzory harmonogramów, tj. oddzielny dla świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, z uwzględnieniem świadczeń dziennych oraz oddzielny dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Więcej: www.nfz.gov.pl