Rządowe Centrum Legislacji/Rynek Zdrowia | 21-11-2018 14:49

Projekt rozporządzenia ws. wynagradzania wojskowych komisji lekarskich

Rada Ministrów 15 listopada złożyła projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami dodatkowe wynagrodzenie dla wspomnianych osób oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów: dla przewodniczącego komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 250 zł i nie większej niż 450 zł, oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył; dla lekarza - członka wojewódzkiej komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 400 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył, dla sekretarza komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył, dla pracownika średniego personelu medycznego, wyznaczonego do powiatowej komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 130 zł i nie większej niż 300 zł, oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył. 

Decyzję o zmianie stawek wynagrodzenia projektodawcy uzasadniają brakiem chętnych do pracy w komisjach, z uwagi na obowiązujące obecnie wynagrodzenie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl