NIL/Rynek Zdrowia | 22-04-2013 19:44

Prezes NRL do ministra finansów ws. danych identyfikujących usługę na paragonie fiskalnym

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się w imieniu samorządu lekarskiego do ministra finansów Marka Rostowskiego z prośbą o wydanie z urzędu interpretacji ogólnej prawa podatkowego w sprawie kas rejestrujących i odpowiedź na pytanie, jak szczegółowe dane identyfikujące usługę powinien wpisać na paragonie fiskalnym lekarz lub lekarz dentysta prowadzący działalność leczniczą.

Naczelna Rada Lekarska zwraca m. in. uwagę na fakt, że szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważne zastrzeżenia ze względu na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Zamieszczenie na paragonie szczegółowego wyliczenia wykonanych procedur mogłoby narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej osobom nieuprawnionym.

W ocenie samorządu lekarskiego wystarczające jest wpisanie na paragonie fiskalnym nazwy: "usługa medyczna" (w przypadku dentysty "usługa stomatologiczna") z dodatkowym oznaczeniem, czy jest to usługa zwolniona z VAT jako służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, czy też jest to usługa objęta podatkiem VAT.

„Przekazując powyższe uwagi proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Wydanie przez ministra finansów interpretacji tego przepisu jest potrzebne aby uniknąć rozbieżnego stosowania przepisów przez różne organy podatkowe. Przepisy rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. obowiązują na tyle krótko, że nie jest jeszcze znana linia orzecznicza organów podatkowych w tej sprawie, niemniej jednak z uwagi na fakt, że liczba zarejestrowanych praktyk lekarskich i dentystycznych przekroczyła 100 tysięcy, problem wydaje się doniosły, a ryzyko przyjęcia przez organy podatkowe w różnych częściach kraju odmiennej wykładni przepisu - znaczne." - czytamy w piśmie NRL.

Więcej: www.nil.org.pl