Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 23-10-2008 21:54

Od 24 października nowe zasady przetargów

Znowelizowane prawo zamówień publicznych pozwoli zmieniać warunki udziału w przetargu i kryteria oceny ofert - podaje Gazeta Prawna.

Przepisy pozawalają uzupełniać niektóre dokumenty po rozpoczęciu przetargu tak, aby niepotrzebnie nie eliminować firm, które nie złożyły wszystkich dokumentów. Od jutra dokumentem, który będzie można dostarczyć później będzie również pełnomocnictwo. Doniesiony dokument będzie mógł nosić późniejszą datę, pod warunkiem jednak, że będzie potwierdzał spełnianie warunków na dzień terminu składania ofert.

Zamawiający będzie mógł wnosić poprawki do oferty. Warunkiem jest jednak, aby "nie wprowadzały istotnych zmian w treści oferty". Określenie to jest nieostre z pewnością będzie dochodziło do sporów jaki błąd istotnie wpłynie na treść oferty a jaki nie - komentuje Gazeta Prawna.

Składanie odwołań będzie możliwe również w małych przetargach, (obecnie jest to możliwe tylko przy zamówieniach o wartości poniżej 133 tys. euro lub 206 tys. euro - w zależności od tego kto organizuje przetarg). Uprawnienie to ograniczono. Odwołanie będzie rozpatrywane pod kątem jednego z trzech trybów:

• niewłaściwego opisu sposobu oceny spełniania warunków;
• ezpodstawnego wykluczenia wykonawcy;
• bezpodstawnego odrzucenia oferty.