nil.org.pl/Rynek Zdrowia | 06-02-2015 12:02

NRL prosi ministra finansów o wyjaśnienia ws. kas fiskalnych

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do ministra finansów, w którym podkreślił, że lekarze podejmują działania zmierzające do należytego wypełnienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednak stosowanie przepisów w praktyce rodzi wiele wątpliwości.

Fot. Archiwum

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra finansów regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej pomocy obrotu uzyskanego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na mocy tego rozporządzenia nałożono na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów.

Rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. budzi wśród lekarzy i lekarzy dentystów szereg wątpliwości. Dlatego NRL prosi MF o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania przedstawione w piśmie, co ”ograniczy nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotu wynikające wyłącznie z niezrozumienia skomplikowanych przepisów”.

Czytaj: www.nil.org.pl