NIL/Rynek Zdrowia | 22-03-2013 18:04

NIL ws. wynagrodzenia biegłych sądowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i cywilnym.

NRL uważa, że różnicowanie wysokości stawki wynagrodzenia biegłych w zależności od wymaganych kwalifikacji i nakładu pracy jest niezrozumiałe, zważywszy, że nakład pracy zgodnie z założeniami będzie miał odzwierciedlenie w liczbie godzin poświęconych na przygotowanie opinii, a o kwalifikacjach niezbędnych do przygotowania opinii decyduje sąd zwracając się do konkretnego biegłego o przygotowanie opinii.

Więcej: www.nil.org.pl