KAW/Rynek Zdrowia | 13-05-2009 14:42

Ma być 16 okręgowych izb pielęgniarskich?

Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych przekazany został do konsultacji społecznych.

Nowe regulacje mają zastąpić z 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (DzU. nr 41, poz. 178, z późn. zm.).

Jedna z istotnych, przewidywanych zmian dotyczy obszaru i liczby okręgowych izb; jeśli nowa ustawa wejdzie w życie – w projektowanym przez resort zdrowia kształcie – okręgowych izb będzie 16 (obecnie jest 45), a ich obszar działania pokrywać się będzie z poszczególnymi województwami.

Uwagi do projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych
można zgłaszać do 10 czerwca na adres: e.macieszko@mz.gov.pl