gazetaprawna.pl/Rynek Zdrowia | 29-04-2011 10:17

Lekarz i pielęgniarka nie mogą odmówić pracy, gdy zagraża zdrowiu

Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracownik ma prawo do powstrzymania się od świadczenia pracy m.in. ze względu na zagrożenie dla zdrowia. Nie przysługuje ono jednak tym osobom, których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

"Dziennik Gazeta Prawna" omawia sytuacje związane z odstąpieniem od pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika, albo wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

Przypomina także, że prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy nie przysługuje każdemu pracownikowi. Nie przysługuje ono tym osobom, których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 maja 2001 roku uznał, że personelowi lekarsko-pielęgniarskiemu w zakresie obowiązków pracowniczych nie przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy niebezpiecznej (II UKN 395/00, OSNP 2003/3/70).

Więcej: www.gazetaprawna.pl