PAP/Rynek Zdrowia | 20-11-2010 12:09

Koronera powoła się inną ustawą

Prace zespołu mającego przygotować nową ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych powinny rozpocząć się jeszcze przed końcem 2010 r.

Planowana ustawa ma prawnie usankcjonować alternatywne formy pochówków i pogrzebów, np. rozsypywanie prochów czy też zatapianie zwłok w morzu. Ponadto wprowadzone do ustawy zapisy pozwalałyby na przechowywanie prochów zmarłych np. w domu. Innym z planowanych rozwiązań jest powołanie przy starostwach powiatowych urzędu koronera, czyli lekarza zajmującego się potwierdzaniem zgonów i stwierdzaniem ich przyczyn.

Jak powiedział Jan Orgelbrand, zastępca głównego inspektora sanitarnego, w grudniu 2010 r. powinien się zebrać na pierwszym posiedzeniu zespół mający przygotować założenia do ustawy. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele kilku ministerstw, a obserwatorem ma być przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozporządzenie powołujące ten zespół powstało w sierpniu i już jest po etapie konsultacji.

– Nie chcemy pracować pod presją czasu, obecne uregulowania wytrzymały kilkadziesiąt lat; chodzi o to, żeby przygotować lepsze i dopracowane przepisy – zaznaczył Orgelbrand.

Dodał, że aktualna ustawa pochodzi z lat 50., jednak w dużej mierze opiera się jeszcze na przepisach przedwojennych, z 1932 roku. Nowelizacja, według założeń przedstawionych przez GIS, miałaby też wyraźnie zakazać m.in. przekazywania zwłok dla celów rozrywkowych, czyli np. na wystawy ludzkich ciał. Po zmianie przepisów ułatwione zostałoby z kolei przekazywanie zwłok dla celów dydaktycznych. Uproszczone miałyby zostać także formalności związane z przywozem zwłok z zagranicy.

Prawne uregulowanie funkcjonowania ogrodów pamięci popiera Polskie Stowarzyszenie Funeralne. Optuje jednak za tym, by takie miejsca znajdowały się wyłącznie na cmentarzach. Odnosząc się do planów wprowadzenia instytucji koronera, Tomasz Salski, prezes PSF powiedział, że zdaniem PSF ta kwestia nie dotyczy branży pogrzebowej.

– Nawet w stosownym piśmie do Ministerstwa Zdrowia, które przesłało nam założenia do tej ustawy, nasze stanowisko było takie, że ten punkt nas nie dotyczy. – Regulacje dotyczące koronera powinny znaleźć się w innych przepisach, a nie w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.