PP/Rynek Zdrowia | 25-11-2008 13:49

Kobiety zorganizowane apelują do rządu

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wystosowała apel do Rządu i Parlamentu o zapewnienie odpowiednich funduszy na pomoc rozwojową, szczególnie przeznaczoną na rozwiązywanie problemów zdrowotnych kobiet i dzieci w krajach rozwijających się. Federacja domaga się, aby w przyszłorocznym budżecie oficjalna pomoc rozwojowa osiągnęła poziom 0,15 % PKB.

Jak czytamy w oficjalnym apelu autorzy przytaczają przykłady raportu „Zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne w krajach rozwijających się” opublikowanego przez federacje w październiku tego roku.

W raporcie traktującym o polskiej polityce rozwojowej, szczególnie odnoszące się do potrzeb zdrowotnych kobiet i dzieci twórcy odnoszą się źródeł UNAIDS, UNFPA I UNICEFU. Czytamy w nim m.in., że ponad 500,000 kobiet zmarło w roku 2006: 99% z nich mieszkało w krajach rozwijających się i zmarło z przyczyn związanych z powikłaniami dotyczącymi ciąży, 1 na 16 kobiet z Afryki Subsaharyjskiej umiera w wyniku wczesnej ciąży lub porodu, w porównaniu do 1 na 4 000 kobiet z krajów rozwiniętych, a potrzeba antykoncepcji w dalszym ciągu pozostaje niezaspokojona u 137 milionów kobiet.

Między 2001 a 2007 rokiem nastąpił wzrost całkowitej liczby zakażeń HIV wśród kobiet i mężczyzn. W roku 2007 z HIV żyło około 15,4 miliona kobiet, co oznacza wzrost o 1,6 miliona w stosunku do 13,8 miliona kobiet żyjących z HIV w roku 2001. W roku 2007 z HIV żyło około 15,4 miliona mężczyzn, w porównaniu z 13,7 miliona mężczyzn w roku 2001.

Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiciele organizacji przytoczyli badania OBOPu (dla Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w listopadzie 2007 r.) pt.: „Polacy o pomocy rozwojowej”. Aż 77% badanych Polaków uważa, że nasz kraj powinien wspomagać rozwój krajów rozwijających się i poparcie to wzrosło w ciągu 3 lat. W opinii Polaków największymi wyzwaniami na drodze rozwoju krajów słabiej rozwiniętych są choroby zakaźne, w tym HIV/AIDS, brak dostępu do wody pitnej oraz konflikty zbrojne i inne konflikty wewnętrzne. Zdaniem Polaków powinniśmy przede wszystkim pomagać krajom Afryki (57% badanych), a w następnej kolejności naszym wschodnim sąsiadom: Ukrainie i Białorusi (32% respondentów).

Dziedzinami wskazywanymi najczęściej jako te, w których Polska ma najwięcej do zaoferowania krajom biedniejszym są edukacja i służba zdrowia. Dla wielu z nas pomaganie mieszkańcom krajów rozwijających się to rodzaj spłaty długu, jaki zaciągnęliśmy w przeszłości, gdy to Polska była odbiorcą pomocy.

Dlatego „Federa” apeluje o zapewnienie odpowiednich funduszy na pomoc rozwojową, szczególnie przeznaczoną na rozwiązywanie problemów zdrowotnych kobiet i dzieci w krajach rozwijających się. Aby osiągnąć kluczowy cel – osiągnięcie powszechnego dostępu do zdrowia reprodukcyjnego do roku 2015 w krajach rozwijających się, należy wzmocnić politykę zagraniczną państwa w tym zakresie oraz zracjonalizować fundusze przeznaczane na ten cel.