PAP/Rynek Zdrowia | 03-11-2008 16:31

Kielce: konflikt personalny przeniesiony na szpitalne podatki?

Według posła Sławomira Kopcińskiego z Kielc, prezydent tego miasta Wojciech Lubawski przy zwolnieniach podatkowych niesprawiedliwe różnicuje szpitali w mieście. Cztery szpitale z pięciu działających w Kielcach uzyskały zwolnienia w podatku od nieruchomości. Jeden - nie. - Dyrektor tego szpitala nie złożył wniosku - odpowiada prezydent.

Jak napisał poseł Sławomir Kopyciński do prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, w latach 2005-2007 prezydent Wojciech Lubawski umorzył 243 tys. zł zaległości w podatku od nieruchomości funkcjonującemu w Kielcach Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu, 504 tys. zł - Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii, 144 tys. zł - Centrum Matki i Noworodka oraz 298 tys. zł - Szpitalowi Kieleckiemu.

„Jedynie Wojewódzki Szpital Zespolony - konkurujący ze Szpitalem Kieleckim - nie otrzymał w tym czasie ani złotówki umorzenia zaległości podatkowych, pomimo że znajduje się w analogicznej do placówki miejskiej sytuacji finansowej" - podaje poseł SLD w piśmie udostępnionym w poniedziałek mediom.

Zaznaczył, że prezydent Kielc zarządza mieniem komunalnym miasta, w tym również prawami majątkowymi, wynikającymi ze 100 procent udziałów gminy Kielce w spółce Szpital Kielecki im. św. Aleksandra.

Kopyciński zarzuca Lubawskiemu, że w przypadku czterech szpitali dostrzega ważny interes podatnika i interes publiczny, natomiast jednej lecznicy niesprawiedliwie odmawia zwolnienia od obciążeń, argumentując, iż w przeciwnym razie stanowiłoby to dotowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

W opinii posła SLD, tego rodzaju praktyki mają na celu ograniczenie możliwości konkurowania jednemu z podmiotów działających na rynku.

Prezydent Kielc przyznał, że Wojewódzki Szpital Zespolony nie otrzymał w 2005 lub 2006 r. umorzenia zaległości podatkowych. - W zeszłym roku jego dyrektor nie złożył wniosku w tej sprawie, zaś o umorzeniu tegorocznych należności można będzie decydować dopiero w 2009 roku - powiedział PAP.

Zapewnił, że nie przenosi na szpitale konfliktu, w którym był z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i radnym Kielc w jednej osobie.