PAP/Rynek Zdrowia | 21-02-2013 13:11

KE wzywa Polskę do usunięcia przeszkód w handlu suplementami

Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia przeszkód w handlu suplementami żywnościowymi, które są produkowane lub wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich UE.

KE poinformowała 21 lutego, że zwróciła się do Polski o zmianę przepisów dotyczących przywozu suplementów żywnościowych, bo obowiązujące obecnie u nas regulacje stwarzają barierę dla swobodnego przepływu towarów w obrębie rynku wewnętrznego UE.

Komisja wszczęła postępowanie po otrzymaniu kilku skarg dotyczących uciążliwych polskich procedur wyjaśniających, z którymi mają do czynienia importerzy suplementów żywnościowych z innych państw członkowskich. W szczególności dotyczy to suplementów zawierających substancje, które mogą być wykorzystywane w produktach leczniczych.

Komisja kwestionuje obowiązujące u nas zasady, zgodnie z którymi ciężar dowodu dot. oceny bezpieczeństwa produktów ponoszą importerzy, podczas gdy ocena taka powinna być przeprowadzana i opłacana przez władze polskie.

- Należy przy tym zauważyć, że przedmiotowe suplementy żywnościowe uznaje się za bezpieczne, ponieważ zostały zgodnie z prawem wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innych państwach członkowskich - wskazała KE.

Jeżeli Polska nie dostosuje przepisów do wymogów UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.