PAP, BE/Rynek Zdrowia | 05-11-2008 17:03

Gorzałka z etykietami bez ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu

Przepadł projekt PiS zakładający, że na opakowania z alkoholem miałby być umieszczony napis o jego szkodliwości.

W Sejmie komisje: zdrowia, gospodarki oraz opieki społecznej odrzuciły w środę (5 listopada) projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oznacza to, że nie będzie na etykietach napisów podobnych do tych, jakie są na opakowania z papierosami i tytoniem. Wg projektu miałyby być one „umieszczane na opakowaniach produktów alkoholowych w formie wielkich, białych liter na tle czerwonego prostokąta zajmującego 20 proc. opakowania, umieszczonego w widocznym miejscu”.

PO tłumaczy, że nowelizacja w tym względzie jest zbędna, bo Ministerstwo Zdrowia pracuje nad „dużą nowelizacją” ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Posłowie PO argumentowali, iż projekt jest zbędny ponieważ resort zdrowia przedłoży "dużą nowelizację" ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nie ma w nim jednak zapisów o obowiązku informowania o szkodliwości alkoholu. Ogranicza natomiast dopuszczalność emisji reklam i promocji piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze skracając porę emisji o trzy godziny. Dziś można alkohol reklamować od 20.00 do 6.00. Gdy nowela wejdzie w życie, reklamować alkohol będzie m ożna dopiero od 23.00. Informacje o szkodliwości alkoholu pojawią się w miejscach, gdzie sprzedawany jest alkohol.

W noweli zaproponowano również wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie stadionów i innych obiektów sportowych (podczas trwania imprez sportowych) oraz w handlu obwoźnym i obnośnym.

W projekcie wprowadza się także obowiązek poddania osoby doprowadzonej do izby wytrzeźwień badaniom lekarskim oraz obowiązek natychmiastowego wezwania pogotowia przez personel takiej placówki w przypadku złego stanu zdrowia nietrzeźwego.

Rzeczywiste spożycie alkoholu w Polsce szacowane jest w ostatnich latach na 9,5-10 l. 100-proc. alkoholu na głowę mieszkańca. Spożycie rejestrowane jest zwykle niższe o 20-30 proc. W krajach, gdzie spożycie alkoholu na jednego mieszkańca waha się w granicach ok. 8 l. 100-proc. alkoholu na głowę mieszkańca, osoby uzależnione od alkoholu stanowią 5-10 proc. populacji, w krajach gdzie jest ono wyższe odsetek osób uzależnionych może być istotnie większy. W Polsce ponad 4.5 milionów ludzi nadużywa alkoholu, z tego około 700 tys. jest uzależnionych. Znaczną większość stanowią mężczyźni.