DKX, Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 12-11-2010 11:34

Aparatura medyczna: będzie ustawowy dialog z firmami podczas przetargów

Pracownicy działów zamówień publicznych, przygotowując przetargi, będą mogli oficjalnie zwracać się do przedsiębiorców o potrzebne informacje - to ma m.in. zapewnić wprowadzony ustawowo tzw. dialog techniczny.

Takie rozwiązanie zaproponował Urząd Zamówień Publicznych w założeniach do planowanej nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Dialog techniczny ułatwi zawieranie kontraktów na sprzęt teleinformatyczny czy medyczny, systemy komputerowe, oprogramowanie. W tych branżach już dziś urzędnik czy pracownik szpitala nie może obyć się bez kontaktów z przedsiębiorcami. Tyle że dialog odbywa się zwykle nieoficjalnie. Obecnie nie wiadomo więc, gdzie dokładnie przebiega granica między tym, co dozwolone, a tym, co jest już podejrzane.

– Firmy używają różnych mechanizmów, wciągając lekarza do gry. Lekarz uczestniczy w konferencjach, zjazdach, wymienia informacje z innymi placówkami. Zdobywa pewną wiedzę, ale też podlega naciskom. Powiedziałbym, że nawet pewne lobby handlowe pracuje nad lekarzem, ponieważ wie, że w danym szpitalu za 1-2 mln zł ma być kupiony aparat – mówił na VI Forum Rynku Zdrowia Krzysztof Kasprzak, komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Mimo wszystko jego zdaniem najlepszym pilnującym procesu zakupu sprzętu są firmy, które konkurują ze sobą. Jak podkreślał szef bydgoskiej lecznicy, trzeba je dopuścić do negocjacji. Podobnego zdania byli inni uczestnicy panelu dotyczącego aparatury medycznej i serwisowania na VI Forum Rynku Zdrowia, którzy podkreślali ogromną rolę tzw. dialogu technicznego w procesie zakupowym.

Otwarta i jawna komunikacja ma pomóc szpitalom prawidłowo przygotować wymagania przetargowe - parametry sprzętu czy kryteria oceny ofert. Dziś większość zamawiających rozstrzyga przetargi tylko na podstawie ceny. Wybierane są najtańsze sprzęty i technologie.

– Oparcie specyfikacji tylko na cenie tworzy swoistą klauzulę bezpieczeństwa dla zamawiającego. Kupuje sprzęt najtańszy i nie musi się bać ewentualnych zarzutów o niegospodarność. Jednak najtańszy sprzęt ma niejednokrotnie dużo gorsze parametry od niewiele droższego, a także może więcej kosztować w eksploatacji – tłumaczył na VI Forum Rynku Zdrowia Wojciech Szefke, prawnik Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed .

Jakie znaczenie ma wprowadzenie tzw. dialogu technicznego dla branży wyrobów medycznych?

– Ogromne. To źródło wiedzy dla zamawiających, dostarczanej m.in. przez przedsiębiorców, w sposób całkowicie zgodny z prawem, transparentny, bezpieczny i wolny od podejrzeń – podkreśla w Dzienniku Gazecie Prawnej Jakub Szafraniec, wiceprezes Izby Polmed.

Aby ułatwić zamawiającym formułowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, UZP planuje opracowanie specjalnych wytycznych we współpracy z przedsiębiorcami z poszczególnych branż.