Nowa Trybuna Opolska/Rynek Zdrowia | 07-05-2013 14:33

Opolskie: za leczenie bezdomnych płaci państwo

Bezdomni ze schronisk czy z "ulicy" mają takie samo prawo do świadczeń medycznych jak każdy z nas.

 - Jeśli bezdomny trafi do szpitala, wtedy automatycznie występuje on do nas z wnioskiem o przyznanie bezdomnemu pacjentowi prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej - wyjaśnia Tamara Tymowicz, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR w Opolu. 

Reguluje to ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 12 czerwca 2004 roku, a nas dodatkowo obliguje do tego ustawa o pomocy społecznej - przypomina Nowa Trybuna Opolska.

Pracownik środowiskowy po umieszczeniu bezdomnego w szpitalu wydaje stosowną decyzję administracyjną. Opiewa ona na 90 dni. Dzięki tej decyzji bezdomny może przez trzy miesiące korzystać z bezpłatnego leczenia. Płaci za nie NFZ.

Jak podaje gazeta od początku tego roku z takiej możliwości leczenia skorzystało w Opolu 16 osób. Są to tylko ci bezdomni, w sprawie których szpitale zwróciły się o pomoc do MOPR.

Zdarza się jednak, że bezdomnemu zostaje udzielona jednorazowa pomoc i szybko izbę przyjęć opuszcza albo ucieka z oddziału, zanim skontaktuje się z nim pracownik socjalny. Wtedy szpital ma kłopot. Pracownicy MOPR starają się go odnaleźć, jednak nie zawsze się to udaje. 

Bywają też i takie sytuacje, że człowiek bezdomny ma założony gips, do pozostania na oddziale się nie kwalifikuje, więc musi opuścić szpital. Wtedy MOPR szuka dla niego miejsca w noclegowni.

Więcej: www.nto.pl