PAP/Rynek Zdrowia | 03-12-2019 16:53

Nadzór nad Państwową Inspekcją Sanitarną sprawniejszy i bardziej kompleksowy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - poinformowało we wtorek (3 grudnia) Centrum Informacyjne Rządu. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 marca 2020 r.

Fot. Archiwum

Rada Ministrów przyjęła już ten projekt na posiedzeniu 22 października, jednak Sejm poprzedniej kadencji nie zdążył go uchwalić i projekt przepadł zgodnie z zasadą dyskontynuacji. Dlatego też we wtorek resort zdrowia ponownie wniósł go pod obrady rządu. Teraz trafi do dalszych prac parlamentarnych.

Zmiany, jak wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu, polegają m.in. na tym, że minister zdrowia - za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - będzie miał w tej chwili większe możliwości decydowania o realizacji zadań przez PIS. GIS będzie też mógł skutecznie i bezpośrednio oddziaływać na organy PIS. Jednocześnie też Główny Inspektor Sanitarny zwiększy swoją rolę koordynacyjno-nadzorczą.

Jak uszczegółowiono w komunikacie, GIS będzie sprawował nadzór w obszarze zdrowia publicznego. Będzie mógł bezzwłoczne i odpowiednio do zagrożenia uruchamiać służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Podkreślono, że takie działania będę podejmowane w przypadku wystąpienia zagrożenia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności.

Dodatkowo też, jak wynika z nowej regulacji, Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy i powiatowi inspektorzy sanitarni.

"Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie oraz zapewnia poprawę ochrony praw przedsiębiorców" - zaznaczono w komunikacie.

Ponadto inspektorzy PIS zobligowani zostali do składania oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL. Doprecyzowano w noweli także kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.