NFZ/Rynek Zdrowia | 01-10-2019 14:50

NFZ: zarządzenie ws. umów na leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych

Opublikowany tekst zarządzenia zawiera wszystkie zamiany, jakie zostały wprowadzone do regulacji począwszy od sierpnia 2018 do 2 sierpnia 2019 roku.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Zarządzenie określa: przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Realizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Określa także kryteria dotyczące: świadczeniobiorców kwalifikujących się do leczenia w ramach programu, dawkowania leków w programie oraz dotyczy badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu

Więcej: nfz.gov.pl