RPO/Rynek Zdrowia | 12-03-2013 20:20

Minister sprawiedliwości o wynagrodzeniu biegłego z zakresu medycyny

Minister Sprawiedliwości odpowiedział na zapytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zasad wynagradzania biegłych sądowych. Wątpliwości RPO budzi m.in. fakt, że tylko w stosunku do biegłych z zakresu medycyny została ustalona górna granica wynagrodzenia, co może stanowić naruszenie konstytucyjnych standardów równości.

MS informuje, że został opracowany projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym i cywilnym.

W projektach rozporządzeń, skierowanych obecnie do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wprowadzono możliwość wyboru przez biegłego z zakresu medycyny metody obliczenia jego wynagrodzenia.

Czytaj też. Biegli sądowi z zakresu medycyny: te stawki nas nie zadowalają

Jeżeli biegły złoży wniosek o przyznanie wynagrodzenia według taryfy zryczałtowanej, sąd będzie związany wnioskiem biegłego co do wybranego przez niego sposobu rozliczenia wynagrodzenia i powinien przyznać wynagrodzenie według taryfy. Brak wniosku biegłego skutkować będzie przyznaniem wynagrodzenia na zasadach ogólnych.

Więcej: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/