PAP/Rynek Zdrowia | 13-04-2011 15:12

Senatorowie debatują nad ustawami z pakietu zdrowotnego

Likwidacja stażu lekarskiego, umożliwienie pacjentom dochodzenia odszkodowań bez sądu oraz e-recepty i e-skierowania - to główne założenia uchwalonych przez Sejm trzech ustaw zdrowotnych z rządowego pakietu, nad którymi w środę (13 kwietnia) debatuje Senat.

Podczas obrad Senatu miała być także omawiana ustawa refundacyjna, która wzbudza najwięcej kontrowersji, jednak senatorowie zdecydowali, że zajmą się nią dopiero na następnym posiedzeniu. Zaplanowano je na 27 i 28 kwietnia. Do tego czasu komisja ustawodawcza ma przygotować propozycję poprawki dotyczącą obowiązku przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. zysku z refundacji. Ten zapis budzi wątpliwości m.in. prezydenta Bronisława Komorowskiego, który skierował do premiera Donalda Tuska list dotyczący ustawy refundacyjnej.

Uchwalona przez Sejm nowela ustawy o prawach pacjenta ma umożliwić szybsze dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Obecnie jest to możliwe tylko poprzez proces sądowy z powództwa cywilnego. Zgodnie z ustawą uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie możliwe na drodze administracyjnej, jak podkreśla resort zdrowia, w czasie w około siedmiu miesięcy. Odszkodowania mają dotyczyć tylko szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce.

Propozycję odszkodowania ma przedstawić zakład ubezpieczeń, który zawarł umowę ze szpitalem, w którym doszło do błędu medycznego. Zamiast odszkodowania możliwa będzie renta. Osoby ubiegające się o odszkodowanie będą mogły uzyskać: do 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta (dla spadkobiercy) i 100 tys. w przypadku uszczerbku na zdrowiu (dla pacjenta). Wysokość renty może wynieść do 3 tys. zł.

W nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy, Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny. Jednak zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do rządowego projektu przez Sejm, studenci medycyny będą zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, a studenci stomatologii – Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie online statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej.

Na poprzednim posiedzeniu Senat wprowadził poprawki doprecyzowujące do ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy ona funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku niewywiązania się z tego, w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową). Nowe szpitale będą mogły być tworzone tylko jako spółki.