PAP/Rynek Zdrowia | 28-12-2010 19:23

Sejm: podkomisja za przepisami dotyczącymi przekształceń szpitali

Sejmowa podkomisja opowiedziała się we wtorek (28 grudnia) za proponowanymi przez rząd przepisami zakładającymi, że samorządy, które nie pokryją ujemnych wyników finansowych szpitali, będą musiały przekształcić je w spółki.

Zapisy te znajdują się w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy on m.in. przekształceń szpitali w spółki i jest kluczową ustawą rządowego pakietu zdrowotnego.

Ustawa nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych PO z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, samorządy w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.

Podkomisja nie poparła m.in. poprawek b. ministra zdrowia Marka Balickiego (SLD). Proponował on m.in., aby minister zdrowia musiał wydawać zgodę na kluczowe zmiany dotyczące szpitali przekształconych w spółki, których 51 proc. udziałów znajduje się w ręku samorządów. Minister mógłby nie udzielić zgody na zmianę, jedynie z powodu ważnego interesu publicznego.

– W ten sposób Ministerstwo Zdrowia mogłoby trzymać kontrolę nad niekontrolowaną prywatyzacją na danym obszarze – argumentował Balicki.

– Nie widzę sensu w tym, by MZ odpowiadało, czy szpital w danej miejscowości będzie funkcjonował, czy nie. Odpowiedzialne za to są władze spółki – odpowiedział wiceminister zdrowia Marek Haber. Dodał, że nie zgadza się z narzucaniem MZ odpowiedzialności za dostępność świadczeń, gdyż za to odpowiada NFZ.

Podkomisja nie poparła także innej propozycji Balickiego, by kluczowe decyzje dotyczące szpitala przekształconego w spółkę pozostającego we własności samorządu były podejmowane bezwzględną większością głosów, a nie, jak przewiduje projekt rządowy, większością trzech czwartych głosów.

Projekt ustawy o działalności leczniczej uniemożliwia tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Oznacza to, że nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami. Przekształcenie szpitala w spółkę będzie mogło być dokonane bez konieczności uprzedniej likwidacji spzoz.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym spzoz, przejmując jego prawa i obowiązki.

Samorządy, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki, będą mogły skorzystać z umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. Podmioty tworzące szpitale-spółki otrzymają dotację w wysokości wartości umorzonych w wyniku ugody kwoty głównej lub odsetek z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych pozostałych do spłaty.

W projekcie zachowano przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów.