Pracodawcy RP, RZ, PAP/Rynek Zdrowia | 24-04-2019 18:11

Pracodawcy RP twierdzą, że nie będzie 6 proc. na ochronę zdrowia. Kto tu ma rację?

Z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 wynika, że publiczne wydatki na ochronę zdrowia prawie nie będą rosły i że ich poziom nawet nie zbliży się do obiecanych 6 proc. PKB - twierdzą Pracodawcy RP.

Fot. archiwum (zdj. ilustracyjne)

Zapisane w przedstawionym Planie wydatki na zdrowie w 2030 r. mają wynieść 4,5 proc. PKB, a po dołączeniu wydatków na opiekę długookresową może osiągną 5,2 proc. Gdyby nadal sumować te wartości, to mityczne 6 proc. PKB osiągniemy dopiero w 2050 r. - uważają Pracodawcy RP.

Taki pogląd przedstawiają w informacji opublikowanej w środę (24 kwietnia) na portalu pracodawcyrp.pl, zaznaczając, że potwierdziły się obawy Pracodawców RP dotyczące 6 proc. PKB na ochronę zdrowia.

"Należałoby odejść od tych fikcyjnych procentów i wskazać konkretne kwoty, które będą w kolejnych latach konieczne do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli. W tej sprawie odbyła się w również sejmowa komisja zdrowia, na której prezentowaliśmy nasze stanowisko. To przykre, że nie ma zrozumienia wśród decydentów, że wzrost wydatków na opiekę zdrowotną przełoży się na poprawę sytuacji nie tylko pacjentów, lecz także podmiotów leczniczych oraz personelu medycznego" - czytamy w informacji Pracodawców RP.

Co innego twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Wysokość nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB nie jest zagrożona i w 2024 r. osiągnie poziom 6 proc.; potwierdził to Komitet Stały Rady Ministrów - informował jeszcze środę (17 kwietnia) resort zdrowia.

Dyrektor biura komunikacji ministerstwa zdrowia, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Sylwia Wądrzyk przekazała, że szef resortu Łukasz Szumowski podczas posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów dotyczącego projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zwrócił się do Ministra Finansów o potwierdzenie, że wzrost wydatków na ochronę zdrowia będzie realizowany zgodnie z założeniami przyjętymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, gwarantującej zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 2024 r. do poziomu 6 proc. PKB.

Jak zaznaczyła, po uzyskaniu tej informacji Komitet podjął decyzję o rekomendowaniu uchwały Radzie Ministrów, która zobowiązana jest do jej przyjęcia przed 30 kwietnia br.

Według rzeczniczki MZ teza o nierealizowaniu przez rząd celu, jakim jest sukcesywne zwiększanie publicznych nakładów na ochronę zdrowia, została błędnie oparta na danych scenariusza długookresowego wydatków publicznych ujętych w tabeli "Długookresowa stabilność finansów publicznych".

Tymczasem - jak podkreśliła rzeczniczka MZ - zgodnie z informacjami zamieszczonymi w projekcie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), scenariusz ten został przygotowany w ramach prac grupy roboczej i został opracowany przez Komisję Europejską w raporcie o przewidywanych do 2070 r. skutkach starzenia się ludności (Ageing Report 2018) przed wejściem w życie ustawy 6 proc.

- Dla przedstawionych danych rokiem bazowym jest 2016, natomiast aktualizacja raportu nastąpi w 2020 roku. Wysokość nakładów na zdrowie w roku 2016 została określona w ustawie budżetowej - wskazała rzeczniczka MZ.

Jej zdaniem, z publikacji czytelnik mógł odnieść mylne wrażenie, że tabela jest prognozą przygotowaną przez Polskę. Tymczasem Komisja opracowując dokument nie uwzględnia planowanych zmian, a jedynie te, które weszły w życie.

Jak podała rzeczniczka, wysokość nakładów na ochronę zdrowia relacjonowana do procentu PKB wynikająca z ustawy nie jest zagrożona, co oznacza osiągnięcie nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. PKB w 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła w środę (24 kwietnia) Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 z Aktualizacją Programu Konwergencji (APK) - poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

 - Finanse państwa polskiego są stabilne. Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa (na lata 2019-2022 - PAP) z Aktualizacją Planu Konwergencji zostały dobrze ocenione również przez zewnętrzne agencje ratingowe. Uspokajam. Programy, które już są wprowadzone i które zamierzamy wprowadzać mają zabezpieczone finansowanie - powiedziała Kopcińska na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP), jak napisano w dokumencie, uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku, stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Obejmuje on dwie części: Program Konwergencji (APK) oraz określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Do końca kwietnia APK zostanie przekazany Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.