RR/Rynek Zdrowia | 08-05-2015 13:35

Pacjenci na temat ustawy o zdrowiu publicznym

Fundacja My Pacjenci przedstawiła wstępne wyniki konsultacji społecznych dotyczących ustawy o zdrowiu publicznym. W konsultacjach, które trwały do 27 kwietnia, wzięło udział 1939 osób. Respondenci uważają, że największym wyzwaniem w zakresie ochrony zdrowia jest dostęp do lekarza specjalisty (54% głosów).

Wśród innych problemów wymieniano: nadwaga i otyłość - 38% głosów, choroby przewlekłe (cukrzyca, nadciśnienie) - 37%, dostęp do badań diagnostycznych - 37%, stres - 26%.

Na pytanie, jakich informacji w zakresie zdrowia brakuje najbardziej, badani najczęściej wskazywali na takie problemy, jak: jak i gdzie uzyskać pomoc medyczną w publicznej służbie zdrowia - 45%, jak radzić sobie ze stresem - 33%, informacje dotyczące szczepień ochronnych - 31%, informacje dotyczące opieki medycznej nad osobami starszymi - 20%, zasady prawidłowego odżywiania - 19% głosów.

Badanie dało również ciekawą odpowiedź nt. miejsca i odpowiedzialności za prowadzenie edukacji zdrowotnej. 26 % badanych oczekuje prowadzenia profilaktycznej edukacji zdrowotnej w placówkach oświatowych - szkoły i przedszkola, 24% w poradniach podczas wizyty lekarskiej, a 18 % widzi konieczność profesjonalnej porady udzielanej w poradni przez zawodowych edukatorów lub dietetyków.

- To choroby cywilizacyjne - otyłość i jej powikłania - a także stres stanowią dziś powszechne bolączki. Znamienne jest, że respondenci oczekują większej odpowiedzialności struktur państwa za rozwiązywanie konkretnych, codziennych problemów ze zdrowiem. Widzą też konieczność nowoczesnej, wczesnej edukacji zapobiegającej pladze otyłości - komentuje wyniki Maria Libura z Uczelni Łazarskiego, współautorka kwestionariusza badawczego.

Na potwierdzenie dodaje, że aż 82% respondentów widzi potrzebę finansowania przez NFZ porad dietetycznych dla kobiet w ciąży i małych dzieci. - 73% oczekuje lepszego wykorzystania istniejących rozwiązań systemowych, takich jak okresowe badania pracowników, do prowadzenia szeroko zakrojonej profilaktyki - podkreśla Maria Libura.

Wskazuje też, że jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej świadomi i wymagający w stosunku to tych obywateli czy też podmiotów, których postępowanie lub działalność gospodarcza negatywnie wpływają na zdrowie. Np. 54 % ankietowanych uważa, że osoby narażające swoje zdrowie (np. nadużywające alkoholu lub palące nałogowo papierosy) powinny płacić wyższą składkę zdrowotną. Natomiast aż 78 % respondentów uznaje, że producenci niezdrowej żywności powinni odprowadzać dodatkowy podatek na fundusz walki z otyłością i nadwagą.

- Wstępne wyniki dotychczas wypełnionych ankiet pokazują rosnącą świadomość Polaków w zakresie znaczenia profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak: stres, otyłość, choroby przewlekłe. Świadczą także o coraz większej chęci współdecydowania o kierunkach polityki zdrowotnej - mówi portalowi rynekzdrowia.pl Ewa Borek, prezes Fundacji MY Pacjenci.

Wskazuje, że np. 60% respondentów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że minister zdrowia może samodzielnie decydować na rozwiązywanie jakich problemów zdrowotnych należy przeznaczyć większe środki publiczne, a 76% uważa, że przedstawiciele pacjentów (np. organizacje pacjenckie) powinni być obecni we wszystkich ciałach podejmujących decyzje w ochronie zdrowia.

Zbieranie opinii w sprawie priorytetów zdrowia publicznego trwa nadal. Po zakończeniu badań zostanie przygotowany raport podsumowujący ich wyniki, który zaprezentowany będzie podczas konferencji organizowanej przez Fundację MY Pacjenci w czerwcu w Warszawie.