OZZL/Rynek Zdrowia | 21-02-2013 16:04

OZZL w sprawie nowego systemu wypisywania recept

Zniesienia obowiązku weryfikacji przez lekarza uprawnień pacjenta do refundacji leków (i obowiązku wpisywania na recepcie identyfikatora płatnika), a także zniesienia obowiązku wypisywania przez lekarza na recepcie stopnia refundacji (odpłatności) za lek - domaga się Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy .

W przyjętym w czwartek (21 lutego) stanowisku w sprawie "Założeń nowego systemu wypisywania recept przez lekarzy" (zostały zaproponowane 14 lutego przez Naczelną Radę Lekarską), Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zauważa, że przyjęte przez Zarząd Krajowy OZZL stanowisko, "chociaż znacznie krótsze, jest - co do treści - niemal tożsame z rozbudowaną propozycją NRL”.

Więcej: ozzl.org.pl