PAP/Rynek Zdrowia | 24-11-2010 14:38

Narkotyki zabijają rocznie 7 tys. Europejczyków

Blisko 7 tys. osób umiera co roku w UE z powodu przedawkowania narkotyków. Ograniczenie ich zażywania jest jednym z celów Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków, do której przystąpiło ponad 800 organizacji i osób prywatnych.

Liczymy, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy dołączy około 700 nowych sygnatariuszy powiedział w podczas środowej konferencji Andrzej Kośnikowski z koordynującej kampanię Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. Konferencja podsumowywała 18 miesięcy kampanii.

Kośnikowski dodał, że w Polsce mieszka 60 sygnatariuszy kampanii, wśród nich: twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, muzyk rockowy i pierwszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty Krzysztof Jaryczewski, inicjator programu „Profilaktyka a Ty” insp. Grzegorz Jach, itd. Wspomniane osoby i organizacje prowadzą działania profilaktyczne wśród młodzieży i informują o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków. Celem kampanii jest m.in. rozpowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” w przeciwdziałaniu narkomanii

Owsiak podkreślał, że uczestnicy festiwalu Przystanek Woodstock nie mogą brać narkotyków, nad czym czuwa, co roku około 1000 wolontariuszy i 200 zawodowych ochroniarzy. Prowadzone są rygorystyczne kontrole i nikt jak mówił – nie może mieć nawet niewielkiej ilości narkotyków.

Krzysztof Jaryczewski zaznaczył, że sam kiedyś był osobą uzależnioną i opowiadał o tym później młodzieży przestrzegając przed braniem narkotyków. Jednak jak powiedział – zdał sobie sprawę, że być może mówił zbyt wiele o swoich doświadczeniach, swoim leczeniu. Tymczasem przekaz dotyczący narkotyków powinien być różny, w zależności od tego, czy trafia do osób, które mają kontakt z substancjami psychoaktywnymi, czy do szerokiego kręgu odbiorców. Wyjaśnił, że osobom uzależnionym mówi się np. o leczeniu, terapii, podczas gdy przekaz dla młodzieży powinien przestrzegać przed sięganiem po narkotyki.

Działania profilaktyczne dla młodzieży mogą mieć różną formę. Program „Profilaktyka a Ty”, którego inicjatorem jest insp. Grzegorz Jach, proponuje np. zajęcia teatralne, wokalne, taneczne i literackie. W kilkunastu województwach organizowane są przedstawienia teatralne adresowane do młodzieży. W skali kraju takich grup teatralnych jak powiedział insp. Jach jest 14.

Według danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, w ostatnich latach z 7 tys. osób umierających z powodu przedawkowania narkotyków, 80 proc. stanowiły przypadki po przedawkowaniu kokainy. Zwykle są to mężczyźni około 35. roku życia, często osoby poniżej 25 lat.

W Europie od opiatów (w tym heroiny) uzależnionych jest od 1,3 do 1,7 mln osób. Około 600 tys. osób korzysta z leczenia substytucyjnego.

Z danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że po kokainę przynajmniej raz sięgnęło, co najmniej 12 mln osób w Unii Europejskiej, po amfetaminę
11 mln, a 9,5 mln – po ekstazy. Najwyższe wskaźniki spożycia amfetaminy notuje się w Wielkiej Brytanii, Danii i Norwegii, najniższe – w Grecji, Francji i Portugalii.

Krajami o najwyższym wskaźniku rozpowszechnienia kokainy są: Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. Amfetamina jest narkotykiem dominującym w Skandynawii i Europie Środkowej, a w krajach Europy Zachodniej i Południowej
jest to kokaina.