NFZ/Rynek Zdrowia | 24-11-2010 11:43

NFZ o zmianach w kryteriach oceny ofert

NFZ przekazał do konsultacji społecznych projekt zarządzenia prezesa Funduszu zmieniający zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt wprowadza kryteria do wymagań dodatkowo ocenianych w postępowaniu konkursowym na zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zgłaszanie uwag do projektu do 9 grudnia br. 

Więcej: NFZ