MZ/Rynek Zdrowie | 18-01-2013 13:23

MZ ws. recept lekarskich

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na stronach internetowych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Zgodnie z projektowaną zmianą cyfra "21" unikalnego numeru identyfikacyjnego na recepcie będzie wynosiła "8" na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, oraz "9" dla recept na leki o kategorii dostępności "Rpw".

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 25 stycznia 2013 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 grudnia 2012 r.

Więcej: www.mz.gov.pl