PM/Rynek Zdrowia | 24-11-2010 12:54

MZ: będą zmiany w ustawie o dopalaczach?

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie weszła jeszcze w życie, a resort zdrowia już szykuje się do nowelizacji.

Ministerstwo Zdrowia obawia się, że ustawa antydopalaczowa zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego za niejasną definicję środków zastępczych, substancji psychotropowych i środków odurzających.

Dodatkowym powodem, dla którego ustawa może przepaść w TK są zbyt szerokie kompetencje, jakie daje m.in. inspektorom inspekcji handlowej i tzw. Zespołowi Oceny Ryzyka, który składa się z przedstawicieli instytucji rządowych i ma prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie produkcji i obrotu konkretnych środków zastępczych, jeśli uzna je za niebezpieczne. 

Resort zdrowia w przygotowywanej nowelizacji chce stworzyć listę substancji zakazanych z uwagi na ich toksyczność. 

Jednak taka zmiana może być na rękę producentom i sprzedawcom dopalaczy, ponieważ – kiedy lista zostanie ogłoszona – środki odurzające będą wytwarzane bez substancji wymienionych w liście. 

Ustawa w obecnym kształcie ma wejść w życie w piątek (26 listopada).