WOK/Rynek Zdrowia | 12-10-2018 16:38

Jakub Adamski: mapy potrzeb zdrowotnych będą dostępne na platformie cyfrowej

Jakie są główne kierunki prac Ministerstwa Zdrowia nad nowymi zasadami tworzenia map potrzeb zdrowotnych? Na to pytanie odpowiada Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

- Pracujemy nad mapami, które zostaną opublikowane do końca tego roku - mówi Jakub Adamski. Zaznacza, że te mapy - podobnie jak dotychczasowe - obejmą 30 grup chorób dla każdego województwa. Zostaną jednak pogłębione o analizy epidemiologiczne oraz dotyczące przyczyn zgonów.

Resort zdrowia pracuje też nad tym, aby w przyszłości te dokumenty były udostępniane w zdygitalizowanej formie na platformie cyfrowej.

- Bardziej istotny jest kolejny etap prac, które już są prowadzone. Mają przeobrazić mapy w dokumenty bardziej odpowiadające ich głównemu celowi, czyli aby w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie pozwalały na wyciąganie wniosków dotyczących kontraktowania świadczeń i planowania inwestycji - tłumaczy dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w MZ.

I dodaje: - Musimy więc przejść od dokumentów mających charakter zbioru analiz, do dokumentów, które ukażą się w przyszłym roku i będą miały bardziej strategiczny wymiar. W znacznie większym stopniu uwzględniona zostanie też perspektywa regionalna oraz udział ekspertów w tworzeniu nowych map.

Czytaj także: MZ: nowe mapy potrzeb zdrowotnych nie będą zbiorem historycznych danych

- Planujemy w 2019 r. zorganizowanie regionalnych konferencji we wszystkich województwach. Ponadto rozpoczynamy szerszą współpracę - w celu pozyskania danych - z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - PZH - informuje Jakub Adamski.

Wypowiedź została zarejestrowana podczas V Wschodniego Kongresu Gospodarczego (Białystok, 3-4 października 2018 r.).