rp.pl/Rynek Zdrowia | 20-08-2019 09:25

Informacja o paleniu papierosów przez matkę kluczową w wywiadzie nt. niemowlęcia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek zbierania i przekazywania danych o używaniu wyrobów tytoniowych dotyczy także niemowląt.

Lekarze POZ mają obowiązek zapytać i sprawozdać, czy pacjent pali (w przypadku niemowlęcia, czy pali jego matka). Fot. Archiwum

Taki wymóg wprowadza §6 ust. 3 pkt 4 i 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania oraz przekazywania ich podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), na pierwszej wizycie w roku kalendarzowym mają mierzyć i ważyć pacjenta, a następnie przekazywać te dane do NFZ. Poza tym powinni też zadać pytanie o palenie papierosów  (w przypadku niemowlęcia mają ustalić, czy pali jego matka).

Jak skomentowało przepis Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) w piśmie do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego to lekarz, znający tak pojedynczego pacjenta, jak i całą populację objętą opieką, powinien samodzielnie decydować, czy i w jakim zakresie ta wiedza jest mu potrzebna w procesie leczenia.

Więcej: rp.pl