PAP/Rynek Zdrowia | 09-11-2010 16:12

Europejskie wezwanie do walki z dopalaczami

W opublikowanym we wtorek (9 listopada) raporcie na temat narkotyków w UE Komisja Europejska wezwała do szybkiego rozwiązania problemu dopalaczy.

KE zapowiedziała zmianę unijnych przepisów w walce z narkotykami, by lepiej zmierzyć się ze zjawiskiem nowych środków odurzających.

Szybkie rozpowszechnianie się nowych narkotyków stanowi wyzwanie dla twórców prawa. Nowe substancje są coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla konsumentów, bo są sprzedawane jako legalne zamienniki zakazanych narkotyków, jak i dla producentów, bo większość z nich można łatwo wyprodukować i rozpowszechniać" – napisała KE w raporcie.

KE oceni działanie obecnych przepisów o wymianie między krajami członkowskimi informacji, ocenie ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych i „przedstawi legislacyjne propozycje zmian tych przepisów, tak aby można było lepiej zmierzyć się z rosnącym rynkiem nowych narkotyków”.

Opublikowany 9 listopada br. raport to pierwszy przegląd planu działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012. KE ocenia, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy UE zrobiła postępy w ograniczaniu ich spożywania i przemytu. Przypomina też, że 20 października, mając na celu powstrzymanie dopalaczy, zaproponowała ogólnounijny zakaz mefedronu, narkotyku podobnego w działaniu do ecstasy, który dotąd był zdelegalizowany w 15 państwach członkowskich.

Zdaniem KE, postępy osiągnięto także w blokowaniu importu kokainy i heroiny do UE. Ale każdego roku w wyniku przedawkowania narkotyków nadal umiera w UE 6,5-7 tys. osób. Szacuje się, że w minionym roku 25-30 mln Europejczyków zażyło nielegalne środki odurzające, w tym 4 mln – kokainę. Dla ok. tysiąca osób jej przedawkowanie okazało się śmiertelne.

Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości wezwała rządy, aby działania prewencyjne oraz opiekę zdrowotną dla osób zażywających narkotyki utrzymano na dotychczasowym poziomie.

W UE polityka antynarkotykowa stanowi głównie odpowiedzialność państw członkowskich. KE przysługuje jednak prawo proponowania państwom, aby nowe substancje, w tym dopalacze, objąć kontrolą – czyli w praktyce zakazem – na mocy unijnej decyzji z 2005 r. o szybkiej wymianie informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych.