PAP/Rynek Zdrowia | 19-12-2008 11:46

Nagroda Amicus Hominum dla księżnej Yorku

Samorząd województwa małopolskiego wyróżnił Sarahę Fergusson w kategorii

Księżna nie tylko stworzyła ośrodek „Przystań Górska”, ale od lat promuje  postawy wzajemnej pomocy wsparcia i poświęcenia się dla dobra drugiego człowieka. Saraha Fergusson znana jest w świecie nie tylko z tego, że jest członkiem rodziny królewskiej, ale także i z działalności charytatywnej. Prowadzi –założoną przez siebie w 1993 r. – fundację Children in Chrisis.

„Górska Przystań” - dom położony u stóp Babiej Góry rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1994 roku, kiedy to przyjechał pierwszy turnus z dziećmi z oddziału hematologii w Zabrzu. Ośrodek oferuje rekonwalescencję i wypoczynek dzieciom cierpiącym na wiele różnorodnych schorzeń, w tym choroby nowotworowe, choroby układu pokarmowego i oddechowego.

Ośrodek jest również schronieniem dla dzieci żyjących w ubóstwie, niedostatku oraz z rodzin dotkniętych problemem alkoholu. W czasie 14 lat istnienia Ośrodka wypoczywało tu ponad 7 tys. małych pacjentów. Do 2005 roku był utrzymywana przez fundację Children in Crisis. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podjęta została decyzja o wycofaniu funduszy dostarczanych przez Children in Crisis. W chwili obecnej ośrodek działa samodzielnie i poszukuje pomocy w Polsce ze strony biznesu i szuka finansowego sponsoringu.

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” ustanowiona została w 2006 r.  przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w sześciu kategoriach: polityka społeczna, polityka prorodzinna, ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym, edukacja i wychowanie oraz działalność filantropijna.