BM/Ryn | 22-12-2016 11:37

Biuro RPP: 7 tys. uczniów podstawówek poznało prawa pacjenta

Prawie sto szkół podstawowych w całej Polsce odwiedzili pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta w ramach akcji edukacyjnej o prawach pacjenta, która ruszyła z początkiem roku szkolonego.

Fot. Elizabeth Albert/Flickr (CC BY 2.0); zdjęcie ilustracyjne

Akcja edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych realizowana przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji rozpoczęła się 1 września 2016 roku.

Pracownicy Biura odwiedzili szkoły, które zgłosiły zainteresowanie przeprowadzeniem zajęć o prawach pacjenta dla swoich uczniów. Podczas takich lekcji dzieci dowiedziały się, że nie tylko dorośli pacjenci mają swoje prawa, poznały prawa zapisane w Karcie Praw Dziecka-Pacjenta przysługujące im, ich rodzicom czy opiekunom i rozmawiały o swoich doświadczeniach w korzystaniu z pomocy medycznej.

Ponad 290 lekcji w  ok. stu szkołach w całej Polsce i 6810 uczniów, którzy poznali prawa pacjenta - to efekt akcji edukacyjnej do końca 2016 r. Akcja będzie kontynuowana w 2017 roku, a pracownicy Biura odwiedzą kolejnych 125 szkół. 

Na platformie internetowej akcji szkoły podstawowe mogą pobierać materiały dydaktyczne do samodzielnego przeprowadzenia lekcji przez nauczycieli. Z takiej opcji skorzystało już ponad 230 szkół.