AK/Rynek Zdrowia | 09-11-2010 11:05

Białystok: samorząd pomoże kupić leki najuboższym

Rada Miasta Białystok zdecydowała, ze również w przyszłym roku będzie pomagać najuboższym w zakupie leków.

Jak poinformowało portal rynekzdrowia.pl biuro prasowe Rady, w przyszłym roku, kiedy zacznie obowiązywać uchwała, więcej osób będzie mogło skorzystać z tej pomocy, ponieważ zostanie podwyższony pułap dochodu czyli osoby, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny również będą mogły skorzystać z takiej pomocy.

Obowiązujący w 2010 r. „Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta Białegostoku” pozwolił zabezpieczyć potrzeby na leki (do dnia 5.10.2010 r.) 647 rodzinom lub osobom, którym przyznano 1430 świadczeń na kwotę 118.516,39 zł (średnia wysokość pomocy wyniosła 82,88 zł).

Jak podała Rada Miasta w uzasadnieniu przyjętej uchwały, w przewidywanej kontynuacji programu osłonowego proponuje się próg uprawniający do pomocy lekowej na poziomie do 175 proc. kryterium dochodowego osoby samotnej lub dochodu na osobę w rodzinie.

Przy ustalaniu podwyższonego kryterium dochodowego do pomocy na leki Rada kierowała się wysokością najniższej emerytury i renty oraz dodatku pielęgnacyjnego. Najniższa emerytura i renta od dnia 1 marca 2010 r. wynosi 616,72 zł netto, natomiast dodatek pielęgnacyjny wynosi 181,10 zł. Suma tych dwóch kwot stanowi 167 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które następnie zostało zaokrąglone do 175 proc. Konsekwentnie przyjęto 175 proc. progu procentowego dla rodziny.