strokeeurope.eu/Rynek Zdrowia | 19-05-2017 14:10

Udar mózgu: trzeba zbudować kompleksową ścieżkę opieki nad pacjentem

Raport „Udary mózgu: skala problemu” informuje, że właściwie w żadnym z 35-państw europejskich nie istnieje kompleksowe wsparcie pacjenta po udarze.

Szacowany całkowity koszt udarów mózgu w UE wraz z kosztami pośrednimi wyniósł w 2015 r. 45 mld euro. Fot. archiwum

Organizacja Stroke Alliance for Europe (SAFE) zaprezentowała w Parlamencie Europejskim w Brukseli raport na temat ścieżki opieki nad pacjentami z udarem mózgu w 35 krajach Europy.

W ciągu ostatnich 20 lat liczba zgonów spowodowanych udarem mózgu zmniejszyła się, ale ponieważ więcej osób go przeżywa, rośnie liczba pacjentów niepełnosprawnych.

Według prognoz ujętych w raporcie do roku 2035 nastąpi 34-procentowy wzrost liczby udarów w Unii Europejskiej - z 613 148 w 2015 r. do 819 771 w 2035 r.
Stroke Alliance for Europe wskazuje, że niezbędne staje się gromadzenie danych o udarach na poziomie krajowym. Ułatwi to monitorowanie zasobów oraz postępów w usprawnianiu opieki nad pacjentami, a także międzynarodową wymianę doświadczeń.

Szacowany całkowity koszt udarów mózgu w UE wraz z kosztami pośrednimi wyniósł w 2015 r. 45 mld euro.

Zdaniem Stroke Alliance for Europe najlepszym sposobem walki z udarami mózgu jest wypracowanie przez każde państwo członkowskie narodowej strategii, z zapewnionym przez rząd finansowym wsparciem. Taka strategia powinna uwzględniać wszystkie etapy opieki – od świadomości, profilaktyki, po diagnozę, leczenie, rehabilitację specjalistyczną, integrację społeczną oraz opiekę długoterminową i paliatywną.

Od 2008 roku do Stroke Alliance for Europe należy Fundacja Udaru Mózgu.
Więcej: strokeeurope.eu