NIL/Rynek Zdrowia | 28-04-2017 19:33

Prezydium NRL ws. stanowisk dot. m.in. limitów przyjęć na kierunek lekarski

W piątek (28 kwietnia) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło dwa stanowiska: dot. projektu rozporządzenia ws. ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz dot. projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Prezydium NRL zaważa, że wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarski nie jest już tak duży jak w ub.r. Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

 

Jeśli chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Prezydium NRL proponuje rozszerzyć ramowy program zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznym m.in. o praktyczne nauczanie z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Program praktycznego nauczania powinien obejmować m.in. informacje o: specyfice pracowni RTG, wyposażeniu pracowni w sprzęt, technikach wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, w tym tele-bocznych i pantomograficznych, zasadach interpretacji i opisywania zdjęć RTG, roli badań RTG w leczeniu endodontycznym, diagnostyce RTG w chorobach przyzębia.

W sprawie projektu rozporządzenia dot. limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
Prezydium NRL popiera podwyższenie limitu przyjęć na kierunek lekarski, zwłaszcza w zakresie studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim.

Jednocześnie Prezydium zaważa, że w projektowanym rozporządzeniu wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarski nie jest już tak duży jak w ubiegłym roku. W roku akademickim 2017/2018 planowany limit przyjęć zwiększy się ogółem o 460 miejsc. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich ma przybyć łącznie 249 miejsc, przy czym biorąc pod uwagę, że w roku akademickim 2017/2018 kształcenie w tej formie dodatkowo rozpoczną trzy nowe jednostki, którym łącznie przyznano 190 miejsc, wzrost liczby miejsc w jednostkach już wcześniej prowadzących szkolenie nie jest znaczący (wzrost o 59 miejsc).

W ocenie Prezydium rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim, za czym powinno pójść odpowiednie zwiększenie uczelniom dotacji z budżetu państwa. Niezapewnienie odpowiednio zwiększonego finansowania dla uczelni medycznych grozi obniżeniem dotychczasowych standardów i jakości kształcenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zmniejszenie o 30 miejsc, w stosunku do jednej z uczelni, limitu przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim dla obywateli polskich.

W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny Prezydium NRL pozytywnie ocenia propozycję zmniejszenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, co stanowi realizację od dawna podnoszonego przez samorząd lekarski postulatu. Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę, że obniżenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym o 32 miejsca nie jest jednak znaczące.

Więcej: nil.org.pl