PAP/Rynek Zdrowia | 17-12-2008 19:21

Pomorska Akademia Medyczna ma nowy wydział

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej jest czwartym wydziałem PAM po lekarskim, lekarsko-stomatologicznym i nauk o zdrowiu. PAM jest obecnie jedyną uczelnią w kraju ze specjalnością biotechnologia medyczna.

W skład nowego wydziału weszły dwa kierunki: biotechnologia ze specjalnością biotechnologia medyczna i analityka medyczna. Jednocześnie powołano jednostki: katedry, zakłady i dziewięć samodzielnych pracowni, w tym jedną nową - pracownię onkologii klinicznej.

Program nauczania na wydziale obejmuje m.in. zajęcia z przedmiotów ogólnych, onkologii, genetyki, pediatrii, biologii eksperymentalnej oraz z biologicznych aspektów biotechnologii medycznej.

Biotechnologia medyczna to dziedzina obejmująca m.in. manipulację na komórkach, tkankach, organach lub całych organizmach (np. rozród wspomagany); bada też funkcjonowanie DNA, białek i enzymów i ich wpływu na rozwijanie się chorób i utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Zajmuje się diagnostyką genetyczną czy terapią genową.

W zasięgu jej zainteresowania są także biomateriały, związane z implantami, urządzeniami, czujnikami medycznymi.