UO/Rynek Zdrowia | 20-03-2017 10:06

Opole: na kierunku lekarskim czeka 100 miejsc

Uniwersytet Opolski rozpoczyna kształcenie na kierunku lekarskim od roku akademickiego 2017/2018. Na pierwszych studentów czeka 60 miejsc, finansowanych w ramach subwencji przez ministerstwo, a 40 studentów tego kierunku będzie mogło podjąć studia odpłatnie.

Uniwersytet Opolski podał warunki rekrutacji na kierunek lekarski. Fot. PTWP

Studia na kierunku lekarskim prowadzone będą w tym roku akademickim na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od roku akademickiego 2018/2019 na nowym Wydziale Medycyny i Nauk o Zdrowiu.

Będą prowadzone zgodnie ze standardem kształcenia na kierunku lekarskim w 6 letnim cyklu jako jednolite studia magisterskie kończące się uzyskaniem dyplomu lekarza medycyny.

Uniwersytet Opolski podał warunki rekrutacji na nowo uruchomiony kierunek lekarski. Będą uwzględniane oceny egzaminu "nowej matury", matury międzynarodowej IB lub egzaminu wstępnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii lub fizyki oraz testu kompetencji poznawczych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów).

Więcej: www.uni.opole.pl