NIPiP/Rynek Zdrowia | 09-11-2019 19:05

Ministerstwo Zdrowia o tym, kiedy nie można zostać położną nawet po ukończeniu studiów II stopnia

Nie można uzyskać prawa wykonywania zawodu położnej po studiach II stopnia na tym kierunku, jeśli wcześniej studia I stopnia dana osoba odbywała się na kierunku pielęgniarstwo - wynika z komunikatu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego planowanego prowadzenia rekrutacji na studia II stopnia, który przytacza na swoich stronach NIPiP.

Uzyskanie prawo wykonywania zawodu położnej jest możliwe, jeśli zarówno studia pierwszego jak i drugiego stopnia były odbywane na tym kierunku. Fot. SUM (zdj. archiwalne)

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi.

W związku z powyższym nie jest możliwe, aby osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo kształciły się na studiach drugiego stopnia na kierunku położnictwo i po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo wystąpiły do okręgowej izby pielęgniarek i położnych o wydanie prawa wykonywania zawodu położnej - interpretuje zapisy ustawy Ministerstwo Zdrowia.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo nie uprawnia tych osób do otrzymania prawa wykonywania zawodu położnej, ponieważ nie ukończyły one pełnego cyklu kształcenia w zawodzie położnej, określonego w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - stwierdza Ministerstwo Zdrowia.

Pełna treść dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia:www.gov.pl