MZ/Rynek Zdrowia | 06-12-2017 22:44

MZ o kwocie dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla pielęgniarek

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie dotyczące minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania miejsca szkoleniowego.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) ogłasza się, co następuje:

1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2018 r. wynosi 2 250 zł;
2) maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2018 r. wynosi 3 500 zł;
3) maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjalizacyjne w 2018 r. wynosi 8 000 000 zł.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl