RR/Rynek Zdrowia | 25-04-2013 14:12

Łódz: warsztaty z medycyny pola walki

Pierwsze warsztaty dla medycznego personelu wojskowego z zakresu medycyny pola walki odbyły się w środę (24 kwietnia) w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi - poinformowała portal rynekzdrowia.pl ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch, rzecznik prasowy Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Do udziału w jednodniowych warsztatach zaproszeni zostali lekarze i ratownicy medyczni, przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, na co dzień służący w jednostkach wojskowych, wyjeżdżający na misje zagraniczne - powiedziała nam w czwartek (25 kwietnia) ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały doświadczenia szkoleniowe z zakresu medycyny ratunkowej, nowoczesne polowe urządzenia diagnostyczne, a także zmodernizowana baza dydaktyczna WCKMed.

Przedstawiciele wojsk specjalnych omówili zasady postępowania, znaczenie oraz ewolucję procedur TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Od dwóch lat ten system praktycznego działania stanowi podstawową i obowiązkową bazę wyjściową w szkoleniu żołnierzy oraz wojskowego personelu medycznego.

Specjalista medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii dr Krzysztof Ulbrych omówił zagadnienia dotyczące indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierza, funkcjonowania Trauma Room, czyli szpitalnego oddziału ratunkowego oraz sposoby zintegrowanego działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Prof. Waldemar Machała, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz anestezjolog Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, opisał szczegółowo zabieg torakotomii ratunkowej oraz przedstawił oparte o praktykę misji wyzwania stojące przed zespołem szpitala polowego.

Kierunki rozwoju ratownictwa taktycznego na współczesnym polu walki przedstawił prof. Zbigniew Dudkiewicz, prodziekan ds. Kształcenia Wojskowego, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi.

W części praktycznej warsztatów odbył się dynamiczny pokaz sprzętu polowego i działania z wykorzystaniem specjalnie upozorowanego w celach dydaktycznych Ośrodka Symulacji Medycznej Pola Walki. To inicjatywa komendanta WCKMed płk. Zbigniewa Aszkielańca, który na misjach zagranicznych był kilkakrotnie i starał się odtworzyć w łódzkim centrum warunki zbliżone do tych panujących w Afganistanie czy na Bałkanach.

Ośrodek będzie udoskonalany. Dzięki temu ratownicy medyczni i lekarze mają okazję do praktycznego trenowania procedur podczas walki.

Organizatorem szkolenia był Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia płk lek. Piotr Dzięgielewski.