KG/Rynek Zdrowia | 07-10-2019 21:00

Gdańsk: 165 studentów z całego świata rozpoczęło studia na GUMed

Ponad 1500 studentów, w tym 165 obcokrajowców z różnych części świata - Szwecji, Norwegii, Niemiec, Indii, Ghany, Zimbabwe, Kenii, Malawi, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Sudanu, Nigerii, Kenii, Tanzanii i Wielkiej Brytanii rozpoczęło studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2019/2020.

Fot. Archiwum

Jak informuje uczelnia, GUMed oferuje studentom 17 kierunków studiów. Trzy programy są realizowane całkowicie w języku angielskim. W roku akademickim 2019/2020 GUMed uruchomił dwa nowe kierunki realizowane na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej: zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia i zdrowie środowiskowe i BHP.

- Stałe poszerzanie oferty dydaktycznej i dostosowanie jej do realnych potrzeb rynku sprawia, że nasi absolwenci są wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które pozwalają im z powodzeniem zaistnieć w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

- Chcemy wykształcić absolwenta kompletnego, prezentującego nienaganną postawę moralną i wysokie standardy etyki zawodowej - dodaje.

W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 najbardziej oblegany był tradycyjnie kierunek lekarsko-dentystyczny. O miejsce starało się ponad 17 osób (17,7 os./miejsce). Na kierunek lekarski złożyło dokumenty ponad 9 osób na jedno miejsce, a na dietetykę ponad 6 (6,6 os./miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny, podobnie jak wszystkie uczelnie wyższe w naszym kraju, stanął przed niełatwym zadaniem - wdrożeniem przepisów znowelizowanej ustawy ''Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce''. Był to czas niezwykle intensywnej pracy nad rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi, które pozwoliły nam dostosować do nowej rzeczywistości obowiązujące dotychczas zasady organizacji.

- W Uczelni działa już Pierwsza Rada Uczelni, Pierwsza Szkoła Doktorska, Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii prowadzona wspólnie z UG - dodaje rektor Gruchała. - Uczelnia ma nowy Statut i Strategię rozwoju na lata 2019-2025.

GUMed stale modernizuje swoją bazę dydaktyczną. Trwa budowa segmentu A Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN). Inwestycja zostanie przekazana do użytkowania zgodnie z harmonogramem, czyli w 2021 r.

- Planowana jest również budowa nowej siedziby na potrzeby stomatologii. Jak dobrze pójdzie, pod koniec 2021 r. obiekt zostanie oddany do użytku, tak aby w roku akademickim 2021/2022 mogły się tam odbywać zajęcia - mówi Marek Langowski, kanclerz GUMed. - W planach jest także budowa parkingu na około 600 samochodów. Ma on powstać na miejscu dawnej Katedry i Zakładu Patomorfologii i obecnej Kliniki Psychiatrii Dorosłych, która zostanie przeniesiona do CMN. Koncepcję parkingu opracują studenci Wydziału Architektury PG.