II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej

Wisła, 09.10.2008 - 12.10.2008

W ciągu czterech dni około 800 uczestników, lekarzy specjalistów nie tylko medycyny paliatywnej, będzie dzielić się doświadczeniem klinicznym w opiece medycznej i niemedycznej nad chorymi u kresu życia, ich rodzinami oraz osieroconymi.

Forum II Zjazdu PTMP udostępni zainteresowanym pomocą chorym i ich rodzinom wiedzę z najwyższego i aktualnego poziomu naukowego, teoretycznego i klinicznego. W sesji inauguracyjnej prof. Mieczysław Chorąży z Gliwic wygłosi wykład z perspektywy genetyki i jej przyszłości w medycynie, prof. Robert Twycross z Wielkiej Brytanii podzieli się w filozofią walki z cierpieniem aż do śmierci, a prof. David Clark, również z Wielkiej Brytanii, przedstawi przyszłość opieki paliatywnej w zmieniającym się świecie.

Główna tematyka Zjazdu: psychologiczne problemy opieki paliatywnej; możliwości leczenia objawowego w wybranych sytuacjach klinicznych; interdyscyplinarne i humanistyczne zagadnienia w medycynie paliatywnej; leczenie objawów somatycznych; ból i jego leczenie; rola farmakoterapii w medycynie paliatywnej; nowe opioidy w leczeniu bólów i innych objawów.

Uczestnicy zjazdu mogą skorzystać z form dokształcania, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych lekarzy specjalistów.
Zjazd został objęty m.in. Honorowym Patronatem Prezydenta RP i Ministra Zdrowia.