Bilans u progu nowej kadencji

W dwudniowych obradach VII Forum Rynku Zdrowia uczestniczyło ponad 1200 osób. Odbyło się 12 sesji tematycznych z udziałem 90 prelegentów, a wśród nich m.in. znakomitych postaci polskiej medycyny, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, menedżerów placówek medycznych, samorządowców.

Multimedia

Multimedia

Electus

2,26 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

OSOZ

12,6 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

HP

1,37 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

Asseco

11,42 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

Pentor

1,07 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

UFMC

0,18 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

Risk

1,82 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

Dostępność

1,7 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

Genetyka

8,91 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

Arup

1,47 MB
typ pliku: Prezentacja PDF

Innowacje

0,51 MB
typ pliku: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint PPT

Cadolto

15,54 MB
typ pliku: Prezentacja PDF

AGENDA

Agenda

0,9 MB
typ pliku: Prezentacja PDF

Siódma edycja Forum - corocznej konferencja organizowanej przez wydawcę i redakcją miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia - odbyła się kilkanaście dni przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu VII Kadencji.

Ta zbieżność dwóch "siódemek" stworzyła znakomitą okazją do omówienia bilansu zamknięcia minionego czterolecia, a z drugiej strony - otwarcia kolejnych prac legislacyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Roku temu, kiedy rozpoczynała się poprzednia edycja Forum Rynku Zdrowia, w Sejmie odbywały się pierwsze czytania projektów wchodzących w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych. Wiele z tych regulacji weszło lub w najbliższym czasie wejdzie w życie.

Zapisy tych ustaw, a także ich przewidywane skutki stanowiły główny wątek wielu dyskusji panelowych podczas tegorocznego Forum Rynku Zdrowia.

Bilansowi minionych czterech lat w polskiej opiece zdrowotnej poświęcona została sesja inauguracyjna, podczas której minister zdrowia Ewa Kopacz podsumowała działania resortu w tym okresie.

W debacie otwierającej VII Forum uczestniczyli ponadto: dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Renata Hayder, przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia; poseł Bolesław Piecha – przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia mijającej kadencji; dr Maciej Piróg – doradca prezydenta ds. ochrony zdrowia, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Anna Rulkiewicz – prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia.

Sesje tematyczne dotyczyły m.in.: przyszłości polskich szpitali, ubezpieczeń zdrowotnych, przekształceń SPZOZ-ów, technologii informacyjnych w medycynie, polskiej onkologii i kardiologii, polityki lekowej, inwestycji w placówkach medycznych.

W trakcie Gali wieńczącej pierwszy dzień VII Forum, poznaliśmy siedmioro tegorocznych laureatów Portretów Polskiej Medycyny - wyróżnień przyznawanych już po raz szósty przez redakcje miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Czas na oceny
Minister Zdrowia Ewa Kopacz, która typowana jest do objęcia funkcji marszałka Sejmu, broniła podpisanych przez prezydenta wiosną tego roku ustaw w ramach tzw. pakietu zdrowotnego, m.in. ustawy o działalności leczniczej oraz tzw. ustawy refundacyjnej: - W zakresie refundacji leków zrobiliśmy to, do czego inni tylko się przymierzali.

- Obecnie powstaje biała księga podsumowująca działania resortu zdrowia w ostatnich czterech latach. Naszym następcom pozostawiamy sześć gotowych projektów ustaw. Ważne jest, aby kontynuować rozpoczęte przez nas prace oraz, żeby bieżąca polityka nie wpływała na jakość tych prac - zaznaczyła Ewa Kopacz, przekazując redakcji Rynku Zdrowia projekty ustaw.

Krytycznie do dorobku resortu zdrowia, kierowanego przez Ewę Kopacz, odniósł się poseł Bolesław Piecha (PiS), przewodniczący sejmowej komisji zdrowia minionej kadencji:

- W ostatnich czterech latach doszło do dezintegracji systemu ochrony zdrowia. Niezadowoleni są zarówno publiczni , jaki i niepubliczni świadczeniodawcy. Ustawa refundacyjna może spowodować, że jeszcze bardziej zostanie w Polsce utrudniony pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii - mówił poseł Bolesław Piecha.

Poseł PiS dodał, że nie znamy jeszcze wielu skutków wprowadzonych regulacji, ponieważ nie są jeszcze gotowe rozporządzenia wykonawcze. - Sejm nowej kadencji już od początku będzie musiał zająć się poprawieniem wprowadzonych ustaw - stwierdził Bolesław Piecha.

Dodatkowe ubezpieczenia
Prace nad projektem ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz wprowadzeniem konkurencji po stronie płatnika powinny być kontynuowane. Ministerstwo nie rezygnuje z tego pomysłu - zadeklarował wiceminister Jakub Szulc podczas sesji „Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce - dokąd zmierzamy?”.

Pytanie zasadnicze jednak brzmi, czy stanowisko resortu nie zmieni się na skutek dynamiki politycznych wydarzeń i spodziewanych roszad personalnych. Minister Szulc przypomina, że resort zostawia sześć gotowych projektów ustaw i liczy, że trafią one wkrótce do Sejmu następnej kadencji.

- Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu jest już po uzgodnieniach zewnętrznych. Ale po powołaniu nowego gabinetu zasada jest taka, że również procedura konsultacji będzie musiała zostać powtórzona - podkreślał Jakub Szulc.

Przyszłość szpitali
Czy obecna struktura szpitali będzie w stanie podołać wyzwaniom wynikającym z konieczności zapewnienia dostępu do świadczeń, nie prowadząc jednocześnie do nadmiernego rozdrobnienia kontraktów?

Na to m.in. pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy sesji „Szpitale w Polsce - dziś i jutro”.

Zdaniem Jarosława Kozery, dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, sam rynek nie uformuje struktury szpitali, potrzebne będą regulacje. Istotna wydaje się zwłaszcza rola płatnika, niezależnie od tego, czy będzie jeden, czy też dziesięciu.

- Wystarczyłoby np. zdefiniowanie prostych procedur jednodniowych jako nielimitowanych i struktura lecznic ukształtowałaby się bardzo szybko - ocenia dyrektor Kozera.

- Nie uważam, aby rolą płatnika było kreowanie rynku świadczeń medycznych - mówiła Małgorzata Stachurska-Turos, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie. - Należy do niego jedynie opłacanie świadczeń i zapewnienie dostępu do nich zgodnie z potrzebami zdrowotnymi.

- Szpitale należy funkcjonalnie łączyć, aby zapobiec sytuacji, w której podmioty na rynku będą ubiegały się o finansowanie tych samych świadczeń, ponosząc jednocześnie ogromne koszty dostosowania do standardów. Taki układ z góry skazany jest jedno zakończenie - problemy finansowe - stwierdziła dyrektor Stachurska-Turos.

Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med SA prognozuje, że do roku 2013 duża część szpitali przekształci się - niektóre zdecydują o tym same, inne zostaną do tego zmuszone przepisami ustawy o działalności leczniczej.

Rachunek kosztów i jakość
Finansowe premiowanie wysokiej jakości usług medycznych oraz określenie przez Agencję Taryfikacji, czym jest gotowość placówki do udzielania świadczeń, którą powinien uwzględniać NFZ podczas kontraktowania. Wprowadzenie m.in. takich regulacji zapowiada resort zdrowia za sprawą dwóch z sześciu projektów ustaw, którymi ma zająć się Sejm w nowej kadencji.

Planowane przez ministerstwo rozwiązania były przedmiotem sesji „Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia”. Dyskusja dotyczyła projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia oraz zmiany ustawy o świadczeniach - w zakresie dotyczącym m.in. rachunku kosztów i powołania Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Pierwszy z projektów określa m.in.: zasady funkcjonowania systemu monitorowania i oceny jakości świadczeń oraz organizację i zadania Agencji ds. Jakości w Ochronie Zdrowia i Rady Akredytacyjnej przy prezesie Agencji.

- Dobrze, że powstał projekt tej ustawy. Jednak wydaje się, że pewne akredytacje powinny być elitarne, bo gdyby były powszechne, mogłyby doprowadzić do obniżenia standardów - mówiła podczas debaty na VII Forum Rynku Zdrowia Agnieszka Pachciarz, prezes zarządu Pleszewskiego Centrum Medyczne Sp. z o.o.

I dodała: - Mam nadzieję, że tym, którzy jakość podnoszą, będzie się lepiej płacić. Ponieważ jakość kosztuje i to dużo.

- W projekcie ustawy jest zapis, że jeżeli ktoś osiągnie poziom akredytacji wymagany przez Agencji ds. Jakości, będzie otrzymywał dodatkowe 3 proc. wartości kontraktu z NFZ - zaznaczył wiceminister zdrowia Cezary Rzemek. - Chodzi o to, żeby stać nas było na inwestowanie w jakość. To będzie wiązało się także z bezpieczeństwem pacjentów, ale i lekarzy.

Zacznie się wielkie liczenie?

Druga z omawianych w trakcie panelu ustaw - o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - dotyczy m.in.: standardu rachunku kosztów; taryfy świadczeń; utworzenia Agencji Taryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej; wyboru grupy świadczeniodawców spełniających określone kryteria (rzetelność i spójność przekazywanych danych); gromadzenia i obróbki przez Agencję danych kosztowych pozyskanych od ok. 10 proc. świadczeniodawców - na podstawie umów zawartych z Agencją Taryfikacji.

Zamiarem Ministerstwa Zdrowia jest, aby ustawa wprowadziła „obiektywne oraz przejrzyste mechanizmy wyceny określonych w taryfie świadczeń, co przyczyni się do urealnienia wycen”.

Czas pokaże, czy przewidywane rozwiązania położą kres, tak często krytykowanego w środowisku medycznym przeszacowania, a szczególnie - niedoszacowania procedur.

Przekształcenia SPZOZ-ów
Pierwszym narzędziem rządowym do przekształceń placówek był tzw. plan B, obecnie to zapisy ustawy o działalności leczniczej. O blaskach i cieniach obu rozwiązań dyskutowali uczestnicy sesji „Przekształcenia SPZOZ-ów w oparciu o ustawę o działalności leczniczej”.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc ocenił, że w ramach zapisów nowej ustawy o działalności leczniczej w ciągu trzech lat jej funkcjonowania powinno zostać przekształconych w spółki handlowe około 40 proc. szpitali działających dziś w formie SPZOZ-ów.

- Proces przekształceń szpitali nie będzie trwał krótko, być może zajmie to nawet 10 lat. Konieczna też będzie konsolidacja placówek, co wcale nie oznacza likwidacji części szpitalnych łóżek. To raczej kwestia odpowiedniego wyprofilowania ich struktury - tłumaczył minister Szulc.

Wioleta Błochowiak, wiceprezes zarządu Electus SA zwróciła uwagę, że rozwiązania ustawowe dopuszczają, aby przekształcony podmiot startował obciążony długiem. Jej zdaniem istnieje duże ryzyko, że spółka będzie myślała o tym, jak regulować zobowiązania i koszt tych zobowiązań, a nie skupi się na tym, że jako nowo powstały podmiot powinna mieć na uwadze korzyści w realizacji swoich zadań dla pacjentów i właścicieli.

- Biorąc pod uwagę te zagrożenia jednak warto byłoby, żeby organ tworzący dokonał wysiłku i nowo powstały podmiot rozpoczął swoją działalność bez bagażu zadłużenia. Tylko w takie sytuacji można zweryfikować zarząd spółki czy sam fakt przekształcenia, dokonać zmian restrukturyzacyjnych - mówiła Wioleta Błochowiak.

Natomiast Marek Wójcik, dyrektor Związku Powiatów Polskich, mimo że dobrze ocenia nowe regulacje dotyczące przekształceń, zwrócił uwagę na brak stosownych rozporządzeń do ustawy.

- Prosimy o rozporządzenia do ustaw. Brakuje nam rozporządzenia ministra skarbu, które wskaże wykaz niezbędnych dokumentów związanych z przekształceniem oraz rozporządzenia, będącego wzorem aktu przekształcenia - wyliczał Wójcik.

Ocenił, że ustawa o działalności leczniczej w kwestii przekształceń jest lepsza niż plan B, choć nie jest idealna. - Kilka elementów wymaga poprawy. Związek Powiatów Polskich przygotowuje projekt nowelizacji tej ustawy i już niedługo przedstawi go - dodał.

Lekowe obawy i nadzieje

Sesje „lekowe” zdominowała debata o tzw. ustawie refundacyjnej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku.

Mec. Łukasz Sławatyniec z kancelarii CMS Cameron McKenna przypomniał proces powstawania tej ustawy. - Pierwsze informacje założeń ustawy usłyszeliśmy w 2009 roku, w 2010 roku pojawił się projekt, do którego złożono ponad 900 stron uwag. Po dwóch dniach projekt trafił pod obrady Rady Ministrów.

- Potem nastąpiły długie żmudne prace w sejmowej komisji zdrowia. Przyspieszenie nastąpiło wiosną 2011 roku, co nie wyszło ustawie na dobre - uważa mec. Sławatyniec.

Jego zdaniem, efektem jest ustawa o niejasnych i nieprecyzyjnych przepisach, do której zastrzeżenia zgłasza nie tylko branża farmaceutyczna, ale także lekarze i środowisko aptekarskie. Zastanawia się także, czy Ministerstwo Zdrowia zdąży przeprowadzić wszystkie działania, wiążące się z wprowadzeniem ustawy w życie:

- Podstawą wydania pierwszego wykazu leków jest istnienie prawomocnych decyzji administracyjnych, które trzeba wydać do połowy grudnia. Resortowi zostało na to półtora miesiąca. Zdaniem ministerstwa, opóźnień nie będzie.

Jedną z istotniejszych nowości zawartych w ustawie jest możliwość zawierania przez porozumień dotyczących podziału ryzyka.

- To rewolucja. Takie umowy służą m.in. ograniczaniu ryzyka podejmowania błędnych decyzji refundacyjnych przez publicznego płatnika - mówił dr Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Główne przesłanki do zawierania umów risk sharing, to m.in. wysoka cena jednostkowa leku i niepewność oszacowań skuteczności terapii.

- Obecnie w Unii Europejskiej jest trend szybkiego wprowadzania na rynek wszelkich innowacji. To samo dotyczy centralnej rejestracji leków. Niegdyś nie do pomyślenia było zarejestrowanie leku na podstawie małej próby klinicznej, liczącej 500-600 pacjentów. Obecnie rejestracje są prowadzone bardzo szybko - zaznacza prezes Matusewicz. - To skutkuje małą wiedzą o skuteczności populacyjnej wprowadzanych terapii i ich bezpieczeństwa.

Pełny plon merytoryczny VII Forum Rynku Zdrowia, szczegółowe relacje z poszczególnych sesji - już w listopadowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia.

***
Relacja z sesji inauguracyjnej: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna

Laureaci Portretów Polskiej Medycyny i relacja z Gali:
http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach


Organizator: Grupa PTWP – wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia; tel. 32/ 209 13 03; e-mail: wojciech.wodynski@ptwp.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH