KL/Rynek Zdrowia | 15-05-2012 13:43

Warszawa: otwarcie Ośrodka Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków

We wtorek 15 maja w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego otwarto Ośrodek Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków-izotopów stosowanych w badaniach PET, głównie w diagnostyce chorób nowotworowych.

Dzięki tej inwestycji zwiększy się w Polsce dostępność do wykorzystywanych w metodzie PET radiofarmaceutyków, które do tej pory są sprowadzane z zagranicy.

Ośrodek będzie także prowadził badania nad nowymi, innowacyjnymi radiofarmaceutykami do wykorzystania w leczeniu m.in. chorób onkologicznych i neurologicznych. Do produkcji radioizotopów przeznaczony będzie cyklotron do zastosowań medycznych (GE-PETtrace), zainstalowany na terenie Laboratorium w 2011 r.

Tomografię pozytonową stosuje się w medycynie nuklearnej głównie przy badaniach mózgu, serca, stanów zapalnych niejasnego pochodzenia oraz nowotworów. Zastosowanie PET umożliwia wczesną diagnozę choroby Huntingtona, wpłynęło też na znaczne poszerzenie wiedzy o etiologii i przebiegu chorób Alzheimera, Parkinsona czy różnych postaci schizofrenii i padaczki.

Ośrodek został wybudowany przez GE Healthcare w ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, specjalistyczną agencją ONZ działającą na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.