Przetarg na dokończenie rozbudowy szpitala onkologicznego

Bia­ło­stoc­kie Cen­trum On­ko­lo­gii szuka w prze­tar­gu firmy, która do końca kwiet­nia 2015 r. do­koń­czy roz­bu­do­wę pla­ców­ki. Pierw­sze­mu wy­ko­naw­cy wy­po­wie­dzia­no umowę, bo nie do­trzy­my­wał terminów; sąd ogło­sił jego upa­dłość. Centrum to je­dy­ny w re­gio­nie szpi­tal le­czą­cy cho­rych na raka.

Sza­cun­ko­wa war­tość za­mó­wie­nia to 38,8 mln zł. Jak po­da­no w prze­tar­go­wym ogło­sze­niu, chęt­ne firmy mogą skła­dać ofer­ty do 26 czerw­ca. Bu­do­wa mia­ła by być wzno­wio­na szyb­ko - pod ko­niec lipca 2014 r. In­we­sty­cja ma być go­to­wa do 30 kwiet­nia 2015 roku.

In­we­sty­cja jest do­fi­nan­so­wa­na z UE z Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go na lata 2007-2013.

Nowy wy­ko­naw­ca bę­dzie mu­siał do­koń­czyć ad­ap­ta­cję trzech bu­dyn­ków, z par­kin­giem pod­ziem­nym i za­go­spo­da­ro­wa­niem te­re­nu. Karol Pi­lec­ki, czło­nek za­rzą­du wo­je­wódz­twa pod­la­skie­go od­po­wie­dzial­ny za służ­bę zdro­wia, oce­nił dzi­siaj w roz­mo­wie z PAP, że sto­pień za­awan­so­wa­nia bu­do­wy szpi­ta­la on­ko­logicz­ne­go wy­no­si ok. 53 procent.

Gdy pro­ble­my z nie­ter­mi­no­wo­ścią wy­ko­naw­cy, spół­ki Po­lbud SA z Biel­ska Pod­la­skie­go, za­czę­ły na­ra­stać, sa­mo­rząd dał dy­rek­cji BCO zgodę na wy­po­wie­dze­nie umowy i ogło­sze­nie prze­tar­gu na no­we­go wy­ko­naw­cę. Pod ko­niec kwiet­nia pla­ców­ka wy­po­wie­dzia­ła tę umowę.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH