PAP/Rynek Zdrowia | 31-12-2010 16:05

Zabrze: planowane zwolnienia wstrzymane do połowy stycznia

Do połowy stycznia dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu ma się wstrzymać z planowanym zwolnieniem części pracowników i złożyć w tej sprawie wyjaśnienia.

Dyrektor zabrzańskiego szpitala, Tadeusz Urban, skierował 21 grudnia br. pismo do związków zawodowych, w którym poinformował o zamiarze zwolnienia lub zmiany umów 28 osób, spośród ponad 300 zatrudnionych. Związkowcy zaprotestowali, żądając dokładniejszego uzasadnienia tej decyzji. Zawiadomili też o sprawie marszałka woj. śląskiego Adama Matusiewicza.

Witold Trólka z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach poinformował, że przedstawiciele zarządu województwa spotkali się 30 grudnia ze związkowcami.

– Marszałek woj. śląskiego zobowiązał dyrektora, by do 15 stycznia wstrzymał się ze zwolnieniami. Ma też złożyć obszerne wyjaśnienia dotyczące sytuacji ekonomicznej szpitala, podać powody zwolnień i przedstawić informacje na temat zatrudnienia w placówce – poinformował Trólka.

Szpital w Zabrzu zatrudnia 323 osoby na podstawie umów o pracę, 19 innych osób pracuje na kontraktach. Dyrekcja zapowiedziała całkowite wypowiedzenie umów 10 lekarzom (10 kolejnych ma przejść na kontrakty), a także zwolnienie jednej pielęgniarki, 5 sanitariuszy i dwóch innych pracowników. Dyrektor Tadeusz Urban tłumaczy to bardzo trudną sytuacją finansową placówki.

– Przy kontrakcie zaproponowanym przez NFZ na rok 2011 nie jest możliwe zbilansowanie kosztów z przychodami – argumentuje.

Według dyrektora Urbana, przewidywane łączne wpływy szpitala ze wszystkich umów z NFZ w przyszłym roku wyniosą ok. 29,5 mln zł – o prawie 2 mln zł mniej niż w 2010 r. Wszystko wskazuje, że w przyszły rok szpital zamknie stratą.

Dyrektor powiedział, że szpital przeszedł głęboką restrukturyzację organizacji i infrastruktury, teraz stoi przed kolejnym etapem.

– Trwa próba restrukturyzacji zatrudnienia, ale wszystko jest na etapie konsultacji ze związkami zawodowymi. Na razie nikt nie otrzymał wypowiedzenia i jest to proces, który w każdej chwili jest odwracalny – zapewnił dyrektor.

Zaznaczył też, że jeśli analizy i sytuacja finansowa szpitala pozwolą na to, żeby wycofać się z tego ruchu, nie widzi żadnego problemu.

Według dyrektora szpital już w tym roku zanotowałby stratę; zamknie go dodatnim wynikiem finansowym tylko dlatego, że udało się z NFZ odzyskać część należności za nadwykonania w 2009 r.