NFZ/Rynek Zdrowia | 18-02-2015 11:30

Wybór oddziału wojewódzkiego NFZ dla zamieszkujących za granicą

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 maja 2015 r. osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie, które zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego winny dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego Funduszu w Polsce.

Dotyczy to także osób pobierających uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze.

Więcej: www.nfz.gov.pl