Luiza Jakubiak | 01-10-2008 09:48

Tak zarabiają lekarze

Z badań ankietowych przeprowadzonych w 2008 r. przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że wynagrodzenia lekarzy w placówkach medycznych rosną bardzo szybko, ale są również bardzo zróżnicowane.

Dla potrzeb porównań statystycznych przyjmuje się średnie wartości wynagrodzeń.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia (dane aktualne na czerwiec 2008 roku) zarobki lekarzy w wybranych grupach kształtowały się następująco:

• średnie wynagrodzenie ordynatorów i zastępców ordynatorów wynosiło 9.642 zł i było o 20,3% wyższe niż w listopadzie 2007 r.,

• średnie wynagrodzenie lekarza z drugim stopniem specjalizacji wynosiło 7.211 zł i było o 21,8% wyższe niż w listopadzie 2007 r.,

• maksymalne wynagrodzenie w grupie ordynatorów i zastępców ordynatorów wynosiło 33.579 zł, minimalne — 2.598 zł.